XI Plebiscyt Wieści Podlaskich Sportowiec Ziemi Bielskiej 2014


Kapituła XI Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2014”

Kanclerz Kapituły – Anatol Grzegorz Tymiński

Vicekanclerz Kapituły – Eugeniusz Jakubowski

Sekretarz Kapituły – Katarzyna Stepaniuk

Członek Kapituły – Aleksander Bożko

Członek Kapituły – Jarosław Jakimiuk

Członek kapituły – Wiesław Sokołowski


XI Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Ziemi Bielskiej 2014"

Kategoria *szkoły podstawowe*

Kategoria *szkoły gimnazjalne*

Kategoria *szkoły ponadgimnazjalne*

Kategoria *seniorzy*
Kategoria *sportowiec honorowy*

VII Plebiscyt „Najpopularniejszy Trener Ziemi Bielskiej 2014”

XI Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Bielsk Podlaski 2014”

X Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Miasta Bielsk Podlaski 2014”

X Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Boćki 2014”

XI Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Brańsk 2014”

VII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Miasta Brańsk 2014”

V Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Orla 2014”

VIII Plebiscyt „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Wyszki 2014”


Regulamin X Plebiscytu „Wieści Podlaskich”

o tytuł „Sportowiec Ziemi Bielskiej 2014”

  1. Organizatorem Plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie”.
  2. Współorganizatorami Plebiscytu są:
  - etap powiatowy – Starosta Powiatu Bielskiego i Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
  - etap gminny – Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu bielskiego.
  3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszych sportowców w 2014 r. na terenie powiatu bielskiego.
  4. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu organizator powołuje Kapitułę Plebiscytu.
  5. Plebiscyt jest organizowany w dwóch etapach i pięciu kategoriach:
  A/ etapy plebiscytu:
  - etap pierwszy – wybór najpopularniejszego sportowca w 2014 r w poszczególnych gminach i miastach powiatu.
  - etap drugi – wybór najlepszego sportowca Ziemi Bielskiej w 2014 r.
  B/ kategorie plebiscytu:
  - w etapie pierwszym najlepszego sportowca wybieramy spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.
  - w etapie drugim kandydaci zostają podzieleni na cztery kategorie:
  a/ uczniowie szkół podstawowych,
  b/ uczniowie szkół gimnazjalnych,
  c/ uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
  d/ seniorzy

  - odrębną (piątą) kategorią jest wybór sportowca honorowego, spośród zawodników, którzy swą karierę zaczynali na terenie powiatu a dziś ją kontynuują poza nim.

  Kandydatów do tytułu „Sportowiec 2014 r.” mogą zgłaszać: szkoły, kluby i organizacje sportowe, czytelnicy „Wieści” oraz Kapituła Plebiscytu w terminie do 20 lutego 2015 r.
  7. Wyłonienie najlepszych sportowców:
  a/ głosowanie elektroniczne na najlepszego sportowca odbywa się na stronie www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt (na danego kandydata można oddać tylko jeden głos w każdej kategorii)

  b/wyłonienie najlepszych sportowców Ziemi Bielskiej przez Kapitułę Plebiscytu:

  - w ocenie punktowej kandydatów do tytułu Kapituła będzie brała pod uwagę:
  * ilość oddanych głosów - 0 - 10 pkt,

  * osiągnięcia sportowe w skali gminy/miasta,powiatu, województwa, kraju – 0 - 10 pkt

  * głosy Kapituły Plebiscytu – 0 - 10 pkt

  Nominowany do tytułu sportowiec może uzyskać maksymalnie 30 pkt. W przypadku równej ilości pkt. decyduje wyższa pozycja w głosowaniu czytelników,

  c/ nominowany, który zdobędzie najwięcej głosów otrzymuje tytuł „Najpopularniejszy Sportowiec Gminy .... 014 r /Sportowiec Ziemi Bielskiej 2014/
  d/ głosowanie w I etapie trwa od 1 do 31 marca 2015 r. (w niektórych gminach za zgodą Kapituły Plebiscytu głosowanie może rozpocząć się później jednak jego zakończenie nie może ulec zmianie)
  e/ głosowanie w II etapie trwa od 20 marca do 10 kwietnia 2015 r.
  8.Interpretacja regulaminu należy do Kapituły i organizatora Plebiscytu.


Regulamin VII Plebiscytu „Wieści Podlaskich”

o tytuł „Najlepszy Trener Ziemi Bielskiej 2014”

  1.Organizatorem Plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie”.
  2. Współorganizatorami Plebiscytu są:
  - Starosta Powiatu Bielskiego

  - Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
  3. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu organizator powołuje Kapitułę Plebiscytu wspólną z XI Plebiscytem na „Sportowca Ziemi Bielskiej 2014”.
  4. Kandydatów do tytułu „Najlepszy Trener 2014” mogą zgłaszać: szkoły, kluby i organizacje sportowe, czytelnicy „Wieści” i Kapituła Plebiscytu do 20 lutego 2014r..
  5. Głosowanie:
  a/ wybór najpopularniejszego trenera odbywa się poprzez;
  - głosowanie elektroniczne na stronie www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt /na danego kandydata można oddać tylko jeden głos/

  b/w ocenie punktowej kandydatów do tytułu Kapituła będzie brała pod uwagę:
  * ilość oddanych głosów - 10 pkt,

  * osiągnięcia sportowe trenowanych sportowców w skali gminy/miasta,powiatu, województwa, kraju – 0 - 10 pkt

  * głosy Kapituły Plebiscytu – 0 - 10 pkt

  W przypadku równej ilości pkt. decyduje wyższa pozycja w głosowaniu czytelników,

  Nominowany, który zdobędzie najwięcej głosów otrzymuje tytuł „Najlepszy Trener Ziemi Bielskiej 2014”
  d/ głosowanie trwa od 15 marca do 10 kwietnia 2015r.
  6. Interpretacja regulaminu należy do Kapituły i organizatora Plebiscytu.